Konduktorownia

Konduktorownia

Konduktorownia - Galeria Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie. Kolejna wystawa pod tytułem OBRAZ, wrzesień 2016.


O  W Y S T A W I E >>

W I R T U A L N A  P O D R Ó Ż  >>

fotografie: Jacek Śliwczyński

2 Konduktorownia (13 zdjęć)